OBAVJEŠTENJE!!!

Kako su u Crnoj Gori na snazi mjere zaštite od koronavirusa, obavještavamo vas da, od 15.jula 2020.godine sve dok mjere budu trajale, svoje zahtjeve šaljete putem pošte na adresu Ministarstva finansija, Direktorat za poreski i carinski sistem, Bulevar Stanka Dragojevića br.2, Podgorica.

Izuzetno, zahtjeve možete predati lično u arhivi Ministarstva finansija.

Nadamo se da smo svi podjednako svjesni da možemo proći bez veće štete u situaciji u kojoj se nalazimo ako svi pokažemo visok stepen lične i kolektivne odgovornopsti.
Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

DIREKCIJA ZA DUVAN